Radca prawny Marek Skrobacki jednym z ekspertów konferencji prowadzonej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Radca prawny Marek Skrobacki jednym z ekspertów konferencji prowadzonej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich 

W dniu 14 grudnia 2019 odbył się III Kongres Praw Obywatelskich,  w ramach którego ( Sesja 40: TSUE jako nasz sąd  nas obywateli /Sprawa państwa Dziubak co robić z “kredytem frankowym”) głos zabrał mecenas Marek Skrobacki- radca prawny reprezentujący konsumentów w sporach z bankami, członek Forum Prawników Finansowych, członek Forum Konsumenckiego przy RPO.  

W panelu dyskusyjnym dotyczącym skutków wyroku TSUE C-260/18 (sprawa Dziubak) udział wzięli ponadto: prof. Ewa Łętowska – RPO I kadencji, b. sędzia TK, dr Jacek Czabański – adwokat, Arkadiusz Szczęśniak – prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. 

Miło nam, że Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył pracę mecenasa i zaprosił go do tak zacnego grona. Wspomniał on drogę sędziów do prawa unijnego i orzecznictwa TSUE. Przedstawił praktykę orzeczniczą sądów powszechnych w sprawach frankowych. Problemy na przyszłość: skutek unieważnienia umowy, dalsze żądania banków po unieważnieniu umowy.     

Na stronie https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-40KPO-tsue-jako-nasz-sad pojawiły się już pierwsze konkluzje wynikające z podjętej dyskusji : 

  • Sądy muszą zmagać się z niezwykle trudnym zadaniem stosowania prawa unijnego w sprawach konsumenckich. 
  • Najważniejszym zadaniem sądów krajowych jest zapewnienie efektywnej ochrony konsumenta w sposób określony w prawie unijnym i orzecznictwie TSUE 
  • Sądy krajowe powinny całościowo rozstrzygać sprawy frankowe, tak by nie mnożyć kolejnych postępowań sądowych. 

 Cała Relacja z panelu znajduje się pod linkiem