04.03.2021 roku wygrana z Raiffeisen w Katowicach

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

II C 329/20, SSO Lech Skórski wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powoda kwoty w pln i chf w ramach teorii dwóch kondykcji.

Sprawę prowadziły Agnieszka Dudek- Niestrój i Dorota Pilarczyk