Niedozwolone klauzule indeksacyjne

W dniu 02 października Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, SSO Anna Szwed-Szczygieł, sygn. akt:  I C 814/19 oddalił powództwo wytoczone przez mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. przeciwko naszej klientce.

Niedozwolone klauzule indeksacyjne w umowie kredytu

Sąd zważył, że aneks przewalutowujący kredyt w PLN  na kredyt indeksowany zawiera niedozwolone postanowienia dotyczące indeksacji. 

Skutkiem powyższego powinno być wyeliminowanie tych postanowień z aneksu,  a umowa zawarta pierwotnie powinna dalej obowiązywać już z oprocentowaniem Libor, albowiem przepisy prawa nie stoją na przeszkodzie obowiązywaniu umowy wyrażonej w złotówce oprocentowanej stawką LIBOR.

Z związku z tym Bank niesłusznie wypowiedział klientce umowę, gdyż w dniu jej wypowiedzenia Powódka nie była w zwłoce i nie posiadała zadłużenia w stosunku do Banku.

Wyrok jest nieprawomocny