Pierwsze kroki w walce z bankiem – Jak zacząć?  

Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową niezbędne jest skompletowanie  dokumentów.  W tym artykule przedstawimy Ci jakie powinny wyglądać Twoje pierwsze kroki w walce z bankiem.

Krok pierwszy – odszukaj umowę oraz wszystkie podpisane aneksy

W pierwszej kolejności, odszukaj swoją umowę kredytu wraz z aneksami (jeżeli takie podpisałeś). Jeżeli nie potrafisz znaleźć umowy, lub któregokolwiek z aneksów, wystąp do banku o wydanie ich kopii.

Jeżeli na tym etapie, masz wątpliwości, czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone, skontaktuj się z nami – dokonamy wstępnej bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej. 

Krok drugi – wystąp do banku o zaświadczenie dot. historii spłaty kredytu

Kolejny krok to wystąpienie do banku o zaświadczenie dot. historii spłaty kredytu. Wspomniane zaświadczenie, to niezwykle ważny dokument dzięki, któremu będziemy w stanie wyliczyć wysokość roszczenia przy unieważnieniu, bądź odfrankowaniu kredytu.

Dokument ten jest wydawany na wniosek kredytobiorcy i podlega opłacie
w wysokości określonej w Tabeli Opłat obowiązującej w danym banku.

Pismo do banku możesz złożyć na dwa sposoby

 Wzór możesz pobrać tutaj – zaświadczenie dot. historii spłaty kredytu: 

  • wysłać pocztą tradycyjną  – przesyłką poleconą z potwierdzeniem nadania;
  • złożyć w oddziale banku – wybierając tą możliwość pamiętaj jednak, aby jeden egzemplarz wniosku złożyć w oddziale banku, a drugi zachować dla siebie wraz
    z potwierdzeniem jego złożenia.

Czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi najczęściej ok 30 dni.

Krok trzeci – spotkanie w kancelarii

Znalazłeś już swoją umowę, a bank wysłał Ci zaświadczenie o historii spłaty. Pewnie zastanawiasz się, co dalej?

Na tym etapie zapraszamy do osobistego kontaktu w naszej kancelarii.
Na takim spotkaniu zazwyczaj omawiamy warunki współpracy i podpisujemy umowę.

Ostatnia prosta !

Krok czwarty – wyliczenie roszczenia 

Na podstawie umowy, aneksów oraz zaświadczenia z banku nasz analityk dokonuje wyliczeń wysokości roszczenia  zarówno w przypadku stwierdzenia nieważności umowy jak i w przypadku odfrankowania kredytu.

Krok piąty – wezwanie do dobrowolnej zapłaty świadczenia

Bezpośrednio przed złożeniem pozwu, wzywamy bank do dobrowolnego spełnienia wyliczonego świadczenia.

W praktyce należy, więc wysłać dwa wezwania:

  • pierwsze  – o zapłatę kwoty dochodzonego roszczenia z tytułu nieważności umowy;
  • drugie – o zapłatę kwoty dochodzonego roszczenia z tytułu odfrankowania kredytu.

Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisami bank ma 30 dni na ustosunkowanie się do otrzymanego wezwania. 

Krok szósty – wniesienie pozwu 

Po upływie wspomnianego 30 – dniowego terminu, uprzednio przygotowany pozew, wnosimy do Sądu.

W razie jakichkolwiek  pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowe informacje znajdziesz również na naszym blogu i wpisie – Frankowicze jak złożyć pozew