Ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego do CHF

W dniu 17.12.2020 r. zapadły dwa pozytywne rozstrzygnięcia dla naszych Klientów. Tym razem w SO w Katowicach i SO w Bielsku-Białej.
SO Katowice/ PKO Bank Polski S.A.
➡️ Ustalenie nieważności Umowy kredytu denominowanego w CHF ,,Własny Kąt Hipoteczny” z (2008 r.),
➡️ Sąd zastosował teorię salda, w związku z czym czeka nas kolejna instancja,
➡️ Sygn akt:. I C 39/20,
➡️ SSO Wacława Walencka.
Sprawę prowadziły r.pr. Dorota Pilarczyk i apl. radc. Agnieszka Dudek-Niestrój
SO Bielsko-Biała/ Getin Noble Bank S.A
➡️ Getin Noble Bank S.A. pozwał naszych Klientów o zapłatę 482.311.34 zł z tytułu Umowy kredytu indeksowanego do CHF,
➡️ Sąd w całości oddalił powództwo banku i i zasądził na rzecz naszych Klientów 11.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,
➡️ Sygn. akt: I C 321/17,
➡️ SSO Marzena Buszka.
Sprawę prowadziły r.pr. Dorota Pilarczyk, r.pr. Hanna Górska i apl. radc. Agnieszka Dudek-Niestrój